Energy Innovation Hub Greater Copenhagen

Energy Innovation Hub

Fakta om EnergyLab Nordhavn – New Urban Energy Infrastructures

 

Projektet integrerer forskning, udvikling og demonstration og er et storstilet projekt, der bidrager til den store udfordring at transformere energisystemet til effektivt at integrere en stor andel af vedvarende energi, et middel til at understøtte internationale og nationale klimamål.

 

Projektet fokuserer på det omkostningseffektive fremtidige intelligente energisystem, der integrerer flere energiinfrastrukturer (elektricitet, termisk, transport) og giver en intelligent styring af delsystemer og komponenter – hvilket giver den nødvendige energifleksibilitet for effektiv udnyttelse af vedvarende energi.

 

Budget: Projektet har et samlet budget på 143 mio. (€ 19 mio.), heraf DKK 84 mio. (€ 11 mio.) finansieret i to omgange af Dansk Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP).

Kontakt os

Grøn firkant

Mette Skovbo

Projektleder

EnergyLab Nordhavn

Web: www.energylabnordhavn.com

 

E-mail: skovbo@dtu.dk

Mikkel Rohde Madsen

Mikkel Rohde Madsen

Project Manager

Energy Innovation Hub

Greater Copenhagen

Tlf: +45 26 83 83 79

E-Mail: mikkel@nammatimes.com

LinkedIn Icon Energy Innovation Hub Greater Copenhagen