DTU / PowerLab Denmark

PowerLab Denmark understøtter teknologiudvikling, test, træning og demonstrationer, der bidrager til udviklingen af ​​et pålideligt, omkostningseffektivt og bæredygtigt energisystem baseret på vedvarende energikilder.

 

Faciliteterne indeholder fleksible testlaboratorier, storskala forsøgsfaciliteter og et komplet fuldskala eldistributionssystem på Bornholm, der også fungerer som datakilde og platform for fuldskala- og virkelighedsforsøg.

 

PowerLabDK-faciliteterne byder velkommen til ingeniører og forskere fra industri og akademi samt studerende.

 

PowerLab Denmark er et nationalt grønt laboratorium under Energistyrelsen - en del af Klima-, Energi- og Bygningsministeriet.

Kontakt os

Professor and Head of Division, PowerLab Denmark, Jacob Østergaard

Jacob Østergaard

Professsor and Head of Division

PowerLab Denmark

Web: www.powerlab.dk

 

E-mail: jaos@dtu.dk

LinkedIn Icon Energy Innovation Hub Greater Copenhagen
Project Manager Magnus Klintström, PowerLab Denmark

Magnus Klintström

Project Manager

PowerLab Denmark

Web: www.powerlab.dk

 

E-Mail: magklin@dtu.dk

LinkedIn Icon Energy Innovation Hub Greater Copenhagen
Mikkel Rohde Madsen

Mikkel Rohde Madsen

Project Manager

Energy Innovation Hub

Greater Copenhagen

Tlf: +45 26 83 83 79

E-Mail: mikkel@nammatimes.com

LinkedIn Icon Energy Innovation Hub Greater Copenhagen