Gate 21 er et partnerskab for kommuner, regioner, virksomheder og vidensinstitutioner, der sammen skal sikre klimahandling.

Kommuner og regioner efterspørger, udvikler og indkøber grønne løsninger helt tæt på borgerne. Virksomhederne udvikler grønne, kommercielle løsninger, og vidensinstitutionerne sikrer analyse og evidens.

I Gate 21 samler vi efterspørgslen, løsningerne og viden i stærke og tillidsfulde udviklingsprojekter. Vi styrker partnernes grønne kompetencer, skaber innovation og skalering. Sammen går vi nye veje, som ingen kan finde hver for sig. Sådan tager vi det næste skridt mod et klimaneutralt og cirkulært samfund.

 

OM GATE 21
Gate 21 blev etableret i 2009 samme år som COP15 i København. Miljø- og klimadagsorden var ikke ny, men kom for alvor på den politiske dagsorden, da IPCC i 2007 slog fast, at klimaforandringerne er et alvorligt, menneskeskabt problem.

Gate 21 blev etableret med visionen om at skabe konkret grøn omstilling gennem offentlig-privat-innovation og triple helix, hvor kommuner, virksomheder og vidensinstitutioner går sammen og udvikler nye løsninger på samfundsmæssige problemstillinger. Ideen om innovationspartnerskaber voksede på den ene side ud af en tænkning om grøn vækst og nye teknologiske løsninger – og på den anden side ud af et behov for tværgående samarbejder som svar på en sektorspecialisering.

Op gennem 2010’erne dukkede nye forståelser om cirkulær økonomi, planetære grænser og resiliens op. Og i 2015 indgik FN’s klimakonvention til COP21 en juridisk bindende klimaaftale – Parisaftalen – om at holde den globale temperaturstigning til under to grader.

 

PARTNERSKAB FOR GRØN TRANSITION
Gate 21 har gennem ti år med afsæt i offentlig privat innovation mellem kommuner, regioner, virksomheder og forskningsinstitutioner skabt lokal handling og med det vist løsninger på globale, vilde klimaproblemer. Med afsæt i de aktuelle kriser, vi står i, har Gate 21 derfor kerneforudsætningerne for at spænde et sikkerhedsnet ud under arbejdet med at finde nye, langtidsholdbare løsninger i en tid, hvor ressourcerne er knappe hos de offentlige aktører, virksomheder og vidensinstitutioner, der har opgaven.

Vi tilbyder et økonomisk sikkerhedsnet under parterne, fordi vi sikrer funding og risikospredning. Vi tilbyder et stærkt, fagligt miljø for at finde de bedste løsninger. Vi opererer ud fra dyb erfaring og et katalog af stærke procesmetoder, som giver ro, overblik og retning i arbejdet med vilde problemer.

Kontakt os

Lone Kelstrup Programchef lone.kelstrup@gate21.dk 2521 8052

Lone Kelstrup

Programchef Smarte Byer

& Bygninger

Gate 21

www.gate21.dk

lone.kelstrup@gate21.dk

LinkedIn Icon Energy Innovation Hub Greater Copenhagen
Mikkel Rohde Madsen

Mikkel Rohde Madsen

Project Manager

Energy Innovation Hub

Greater Copenhagen

+45 26 83 83 79

mikkel@nammatimes.com

LinkedIn Icon Energy Innovation Hub Greater Copenhagen