Helsingborg er hovedbyen i Helsingborg kommune i Skåne, Sverige, beliggende ved Øresunds smalleste punkt. Der er kun fire kilometer mellem Helsingborg og Helsingør i Danmark.

Kommunalbestyrelsens ordförande, Christian Orsing, er Helsingborgs repræsentant i bestyrelsen for Greater Copenhagen Committee og i løbet af 2023 også talesperson for Greater Copenhagen Green. Greater Copenhagen Green har et erklæret mål om at skabe bæredygtig vækst.

Vores region er præget af stærk kompetence inden for områder som vedvarende energi, genanvendelse og affalds- og vandhåndtering og er på forkant med grønne investeringer og innovation. Greater Copenhagen Green er vores fælles politiske platform for grøn politik og vejledning.

I 2030 skal Helsingborgs nettoudledning af drivhusgasser være nul. Det betyder, at de lokale udledninger af for eksempel kuldioxid og metan skal ned, og at vi skal kompensere for de udledninger, der er tilbage. Emissioner omfatter transport, el og fjernvarme, varme, industri, arbejdsmaskiner, landbrug og affald. Samarbejdet i Energy Innovation Hub er et led i at nå det mål.

Meget af det, vi forbruger, er blevet produceret i andre dele af verden. Det betyder, at emissionerne foregår der og ikke på stedet i Helsingborg. Men det er stadig vigtigt, at vi gør alt, hvad vi kan, for at bringe dem ned på et så lavt niveau som muligt, i overensstemmelse med Paris-aftalen senest i 2045.

Kontakt os

Henrik Frindberg Miljødirektør Helsingborg Stad

Henrik Frindberg

Miljødirektør

Helsingborg Stad

Web: www.helsingborg.se

 

Mail: Henrik.Frindberg@helsingborg.se

LinkedIn Icon Energy Innovation Hub Greater Copenhagen
Jens Gille Helsingborg Stad Avdelingschef Miljöstrategi og uppf¨jlning

Jens Gille

Avdelingschef Miljöstrategi og uppføljning

Helsingborg Stad

Web: www.helsingborg.se

E-Mail: Jens.Gille@helsingborg.se

LinkedIn Icon Energy Innovation Hub Greater Copenhagen
Mikkel Rohde Madsen

Mikkel Rohde Madsen

Project Manager

Energy Innovation Hub

Greater Copenhagen

Tlf: +45 26 83 83 79

E-Mail: mikkel@nammatimes.com

LinkedIn Icon Energy Innovation Hub Greater Copenhagen